Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
vừa nhận được tin:
Ông Cố Đa Minh Đinh Viết Miễn
(Ông Cố Đa Minh là thân phụ của Lm Đinh Đức Quang, SVD)
Sinh ngày 1 tháng 2 năm 1930 tại Nam Định, Việt Nam
được Chúa gọi về 7 giờ 57 phút tối ngày 8 tháng 9 năm 2018
tại Thành Phố Los Angeles, Bang California, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 88 tuổi.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
xin hiệp thông cầu nguyện với Cha Đinh Đức Quang và Gia Đình Tang Quyến.
Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam
đón nhận linh hồn Ông Cố Đa Minh Đinh Viết Miễn
vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
ÔNG CỐ ĐA MINH ĐINH VIẾT MIỄN
Thăm Viếng, Cầu Nguyện và Thánh Lễ tại Giáo Xứ St. Christopher
629 S. Glendora Ave West Covina, CA 91790

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018
4:00 pm - 9:30 pm Viếng xác – Cầu nguyện – Phát Tang –Thánh Lễ
5:30 pm Nghi Thức Phát Tang
8:00 pm Thánh Lễ
Sau Thánh Lễ, viếng xác đến 9:30 pm

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018
6:30 sáng Thánh Lễ An Táng
Sau Thánh Lễ, Nghi Thức An Táng Ông Cố Đa Minh sẽ được cử hành
tại Nghĩa Trang Resurrection Cemetery
966 N. Potrero Grande Drive
Montebello, CA 90640

Thành kính phân ưu,
Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ