THÁNH GIÁ NÀO EM MANG

Thánh giá đen trên ngực trắng,
Thánh giá trắng trên ngực đen,
Thánh giá nào cho em
Màu tình yêu cứu độ ?

Đường em đi có nghe trời bão tố,
Gai chông nào đau nhức cả bàn chân.
Thập giá chênh vênh rợp bóng bao lần,
Cánh chim trúng đạn lạc loài em lẫn tránh.

Cây thánh giá đời cô quạnh,
Cô đơn em vác một mình.
Em nào có thấy anh,
Chỉ một lần đỡ lấy !

Thánh giá em mang là tình yêu bé dại,
Một đoá hồng một chút lễ hy sinh.
Dẫu phận người trong cát bụi điêu linh,
Sẽ rực sáng nơi cuối đường kiếp phận !

Sơn Ca Linh
(Suy tôn Thánh Giá 2018)