Chiều Chúa Nhật 26/8/2018 vừa qua, Hội Dòng Đức Mẹ Can-vê, vùng Châu Á đã khai mạc tu nghị thường niên lần thứ 7 tại trụ sở Caritas Việt nam ở Sàigòn.

Dòng Đức Mẹ Can-vê (Congrégation des Sœurs de Notre Dame du Calvaire) do Chân phước Pierre Bonhomme (1803-1861) thành lập năm 1833 ở Gramat, tỉnh Lot, địa phận Cahors, nước Pháp. Dòng chuyên lo về giáo dục, y tế, người già yếu, người bệnh tật, người khiếm thính… Tiểu sử Đấng sáng lập Dòng có ghi rõ: “Trong việc mục vụ của Cha, Cha gặp rất nhiều khó khăn, chống đối, nhưng không bao giờ ngài chùn bước. Chính từ các kinh nghiệm này mà ngài ý thức: “Cộng cuộc hiệu quả chỉ có thể sinh ra, lớn lên và phát triển dưới chân Thập giá”. Cha muốn các con cái trong Hội Dòng của mình sống tinh thần trên, do đó Hội Dòng được đặt tên là Les Soeur de Notre Dame du Calvaire, Hội Dòng Đức Mẹ Can-vê.

Xem Hình

Đến năm 1856, Dòng mở một cơ sở ở Paris, năm 1861 dọn về Bourg-la-Reine đến nay vẫn còn hoạt động. Từ năm 1906, nhà dòng mở rộng địa bàn hoạt động sang bốn châu lục. Dòng Đức Mẹ Can-vê hiện có gần 300 nữ tu sống trong 53 cộng đoàn rải rác trên 8 quốc gia, gồm Pháp, Brasil, Argentina, Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Guinée, Philippines và Việt Nam.

Tại Philippin, nhà Dòng mở trường tiểu học, xin học bổng cho trẻ em nghèo, đồng hành với trẻ em suy dinh dưỡng và giúp cho các gia đình lập kế hoạch tài chánh.

Dòng Đức Mẹ Can-vê vào Việt Nam khá muộn so với các hội dòng khác. Tuy nhà dòng hiện diện tại Việt Nam từ năm 2009, nhưng thực tế đã âm thầm tuyển sinh từ năm 2003. Hoa trái đầu mùa thật đáng mừng. Sau 20 năm, tỉnh dòng tại Pháp có thêm các nữ tu từ Việt Nam.

Hiện nay, nhà Dòng chăm lo về giáo dục và y tế. Dòng có cộng đoàn đồng hành cùng đồng bào Stiêng ở Bình Phước, chăm lo cho sinh viên lưu trú ở Sàigòn và hướng đến sứ vụ truyền giáo.

Ngày 15 và 16/9/2018 tới đây, nhà Dòngs sẽ tổ chức hai ngày tìm hiểu ơn gọi tại Thủ Đức. Các bạn nữ sinh từ 18 đến 25 tuồi, đã tốt nghiệp phổ thông hay đang theo học các trường Cao đẳng, Đại học có thể liên hệ với nhà Dòng qua thông báo đăng kèm để tìm hiểu chi tiết.

Hội Dòng Đức Mẹ Can-vê hiện có 12 soeurs đã khấn trọn, 6 soeurs khấn tạm và 2 tập sinh sẽ tuyên khấn vào ngày 1/9 tới đây tại Tân Định.

Trong tu nghị lần thứ 7 này, các nữ tu và giáo dân trong gia đình Can-vê tìm hiểu về Tổng Công nghị lần thứ 20 tại Gramat nước Pháp vào ngày 27/3 đến 7/4/2018. Tu nghị lần này đào sâu linh đạo và sứ mạng của Hội Dòng theo tinh thần Tổng Công nghị 2018, đồng thời gửi đến gia đình Can-vê lá thư của Bề Trên Tổng Quyền cùng Ban Cố vấn Tổng quyền, trong đó có đoạn:

“Trong gia đình Can-vê, cội nguồn mang lại ý nghĩa, niềm đam mê và nhiệt tình là Sứ mệnh và Đoàn Sủng của hội dòng Can-Vê. Đây phải là lý do hướng tất những suy nghĩ, quyết định và hành động của chúng ta như Chúa Giêsu đã bày tỏ như sau: « Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho » (Mt6, 33). Đoàn Sủng của hội dòng Can-Vê là một cách thức đặc biệt của sự tìm kiếm, trước hết, Triều Đại Thiên Chúa và đức công chính của Người”.

Tu nghị cũng dành thời giờ lắng nghe tiếng nói, sự chia sẻ và tâm tình của mọi thành phần trong gia đình Can-vê.

Trong Tu nghị lần này, Tám Mối Phúc Thật là điểm qui chiếu chính yếu và là kim chỉ nam để sống linh đạo Can-vê cách hiệu quả.

Cầu xin cho Hội Dòng phát triển để nhờ Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá trên đồi Can-vê mà các nữ tu của Hội Dòng và tất cả con cái Mẹ đều hăng hái ra đi làm chứng cho mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô, Chúa chúng ta.

Gioan Lê Quang Vinh