*Tin Mừng Gia Đình : Niêm Vui Cho Thế Giới.
Hiệp thông cùng Đại Hội GĐTG lần 9 tại Dublin, Ái Nhĩ Lan ( 21-26/8/18 )
*”Các gia đình ngày nay phải đối diện với nhiều thách đố trong các nỗ lực của họ muốn hiện thân cho tình yêu trung thành, nuôi dưỡng con cái bằng các giá trị vững chắc và trở thành chất men cho sự tốt,
Tình yêu và quan tâm lẫn nhau trong cộng đồng lớn hơn…”
( Trích Thông điệp ĐTC Phanxicô ngỏ lời chào mừng Đại Hội GĐTG tại Ái Nhĩ Lan )

Hãy hỏi Gia đình có phải là chốn,
Sau khi bạn không còn có nơi về ?
Nhưng dù bạn đã chối bỏ lời thề,
Vẫn còn bao cánh tay đang chờ đón.

Bạn phải biết hôn nhân là ơn gọi,
Vì yêu thương Thiên Chúa đã lập ra,
Gia đình tiên khởi A-đam E-và,
Là bí tích đầu tiên trao nhân loại.

Luật Chúa truyền ta không được hủy hoại,
Suốt một đời sướng khổ vẫn bên nhau,
Sống trung trinh thắm thiết bạc mái đầu,
Tình yêu gắn bó đến khi vĩnh biệt.

Hoa trái tình yêu chính là con cái,
Là phần thưởng tuyệt hảo của Chúa Trời,
Phải dưỡng nuôi giáo dục cho nên người,
Hữu dụng cho đời, rạng danh Giáo Hội.

Nếu hôn nhân đi lạc đường sai lối,
Đem bao trẻ thơ bất hạnh vào đời,
Không cha không mẹ vì bị bỏ rơi,
Sa ngã đó mau hồi tâm xám hối.

Ngày nay cuộc sống hôn nhân tội lỗi,
Bởi đam mê trụy lạc sống cho mình,
Sống buông thả, cho là nét văn minh,
Nhưng đó là văn minh của thần chết.

Không Gia đình nhân loại bị hủy diệt,
Không Gia đình nhân loại sẽ về đâu,
Không Gia đình nhân loại trên địa cầu,
Cũng chỉ là vật vô tri vô giác.

Thảm họa đó được Giáo Hội minh xác :
‘Thượng Hội Đồng Ngoại Thường Về Gia Đình’
Tìm hướng đi cho thế giới hồi sinh,
Trong ơn gọi của Tình Yêu Thiên Chúa.

Chẳng muộn đâu nếu biết mình thất hứa,
Nhưng thực tâm hối cải muốn quay về,
Như đứa con phung phá trở về quê,
Cha Nhân Từ sẽ thứ tha tất cả.

Đón trời mới muôn trăng sao sáng tỏa,
Hoa địa cầu nở rực rỡ sắc màu,
Chim hòa bình bay lượn khắp địa cầu,
Gia đình hạnh phúc, trẻ thơ ngoan đẹp.

Gương sáng ngời Gia đình Na-gia-rét,
Thánh Giuse và Trinh Nữ Maria,
Cùng Chúa Giêsu yêu mến chan hòa,
Thánh Gia Thất thật tấm gương cao cả !

Thánh Gia đã soi đường cho nhân loại,
Đem yêu thương trùm phủ khắp không gian,
Nơi hạ giới sẽ tựa chốn thiên đàng,
Vang lời ca Hòa bình cho nhân thế.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG