Tân Ban Mục Vụ Cộng đoàn Việt Nam St Margaret Mary’s nhiệm kỳ 2018-2021:
xem hình (Photo Lê Hải)
Chiều Chúa Nhật trong thánh lễ 5 giờ, Ban Mục vụ cũ và mới cùng dâng lễ để tạ ơn, cám ơn Ban mục vụ cũ đã phục vụ cộng đoàn trong 6 năm qua và cầu nguyện cho Ban mục vụ mới. Sau phần chia sẻ Lời Chúa, tân ban mục vụ đã tuyên thệ nhận chức và bắt tay vào làm việc… Phần kết lễ tất cả cộng đoàn đã cùng nắm tay hát bài “Kinh Hòa Bình” như quyết tâm cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương.