85. BÁN ĐỀ THI
Giữa năm Hoằng Trị Minh triều, Trình Mai Chính ra làm chủ khảo lễ bộ. Ông ta ăn hối lộ và bán đề thi làm cho triều đình và dân chúng phẫn nộ.
Một hôm, Minh Hiếu Tôn Châu đang thiết yến đãi quần thần ở nội đình, các diễn viên biễu diễn một trò hề để giễu Trình Mai Chính như sau: một diễn viên cầm dĩa đùi lợn, vừa đi vừa la to:
- “Bán đề đây, bán đề đây.”
Có người hỏi anh ta bao nhiêu tiền, người bán nói:-
- “Một cái một ngàn lượng bạc.”
Người hỏi giá nói:
- “Sao lại mắc như thế ?”
Anh ta đáp:
- “Đề đều đã chín ạ.”
Các đại thần nghe như thế đều hiểu được ý nên cười vang cả nhà. Té ra là chữ “Giò heo đã chín (熟蹄)” là đồng âm với chữ “đề thi”.
(Viễn Tây tạp kí)

Suy tư 85:
Bán đề thi, lộ đề thi và thi giùm là những việc xem ra khá phổ biến ở Việt Nam chúng ta.
Có người bán tức là có người mua, mà bán đề thi là bán tương lai của học sinh cho giặc dốt, là tiếp tay cho những tên ngu làm nghèo đất nước bây giờ và mai sau, tội này xét ra thì cũng ngang hàng với tội tham nhũng đáng phạt nặng và có khi tử hình...
Con người ta chỉ có một linh hồn cũng giống như chỉ có một đề thi, đem linh hồn bán cho ma quỷ và thế gian thì chẳng khác chi bán cuộc sống hạnh phúc đời đời mai sau của mình trong hoả ngục.
Mua thì đắt mà bán lại thì rẻ.
Linh hồn của chúng ta được Đức Chúa Giê-su chuộc lại với giá đắt vô cùng là bằng cái chết của Ngài, nhưng chúng ta bán linh hồn mình lại cho ma quỷ thì giá rẻ mạt tức là một vài thú vui trụy lạc chóng qua...
Bán đề thi là một tội nặng ai cũng biết, còn tội bán linh hồn mình cho ma quỷ thì nặng hơn, nhưng nặng như thế nào thì người thế gian không hề biết, chỉ có người Ki-tô hữu mới biết vì Đức Chúa Giê-su đã nói, đó chính là hỏa ngục đời đời mất ơn nghĩa với Chúa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info