84. NÓI BÓNG GIÓ
Tống Thái Tổ đã hứa trước mặt mọi người là sẽ phong cho Trương Nhung làm Tư Đồ trưởng sứ, nhưng công văn lâu quá chưa thấy phát ra.
Một hôm, Trương Nhung cưỡi trên một con ngựa gầy nhom, Tống Thái Tổ thấy bèn hỏi:
- “Con ngựa của nhà ngươi sao gầy nhom như vậy, mỗi ngày cho nó ăn bao nhiêu hử ?”
Trương Nhung đáp:
- “Một thạch.”
Hoàng đế lại hỏi:
- “Ăn nhiều như thế tại sao lại gầy nhom ?”
Trương Nhung nói:
- “Thần hứa cho nó ăn một thạch, nhưng lại không cho.”
Tống Thái Tổ hiểu lời nói bóng gió của Trương Nhung, ngày hôm sau bèn phát công văn bổ nhiệm ông ta làm Tư Đồ trưởng sứ.
(Thiệt Hoa lục)

Suy tư 84:
Lời hứa, tự nó đem lại hi vọng cho con người.
Lời hứa, bất kỳ là của ai cũng đều có giá trị, cái giá trị này được cân đo bằng mức độ thực hiện lời hứa của họ, tuy nhiên lời hứa của người có thế giá thì luôn có thế giá hơn.
“Có thế giá” và “đáng tin cậy” thì khác nhau xa.
Người giàu có, quyền thế, có địa vị ngoài xã hội hay trong Giáo Hội thì lời hứa của họ “có thế giá”, nhưng chưa chắc đáng tin cậy, bởi vì có người hứa mà không giữ lời; người nghèo, bần cố nông, lao động lam lũ, thì lời hứa của họ xem ra không có thế giá, nhưng cũng đáng cho chúng ta tin cậy, bởi vì họ hứa là họ làm...
Có rất nhiều người Ki-tô hữu thất hứa với Chúa, họ hứa từ bỏ ma quỷ và những cám dỗ của chúng nó, nhưng rồi họ vẫn phạm tội “hứa mà không giữ lời”, họ vẫn tham lam bon chen của cải thế gian, họ vẫn “hứa lèo” với Thiên Chúa khi sống trong đam mê thế gian...
Có những tu sĩ nam nữ đã thất hứa với Chúa khi họ sống xa hoa lỗi đức khó nghèo khi họ đòi hỏi ăn uống phải có thức ăn ngon, cuộc sống thoải mái và tìm những tiện nghi quá mức cho phép, họ cũng không giữ lời hứa vâng phục cho nên họ gây gổ với bề trên gây mất hoà khí trong cộng đoàn...
Có một vài linh mục đã thất hứa với Chúa khi họ làm bổn phận như một công chức nhà nước theo giờ hành chánh, mà không lo tìm kiếm băng bó chữa lành các con chiên lạc, các ngài đã không giữ lời hứa trong ngày lãnh nhận chức thánh là chăm sóc, dạy dỗ và thánh hoá đoàn chiên được giao phó cho mình.
Thiên Chúa là Đấng luôn giữ lời hứa với nhân loại, lời hứa trong vườn địa đàng ngày xưa ấy, phải qua hàng ngàn năm tưởng chừng như Ngài đã quên, nhưng Ngài đã giữ đúng lời mình hứa mà ban Đấng Cứu Chuộc cho nhân loại là Đức Chúa Giê-su. Như vậy lời hứa của Thiên Chúa vừa có thế giá vừa đáng tin cậy, bởi vì Ngài là Thiên Chúa.
Chúng ta không phải là Thiên Chúa, nhưng chúng ta là con cái của Ngài, bởi vì “con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh”, chúng ta hãy bắt chước Ngài luôn trung tín với lời mình đã hứa trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội là từ bỏ ma quỷ và mọi cám dỗ của chúng và tin vào Đức Chúa Giê-su, tin vào Hội thánh của Ngài...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info