Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


Thánh Ca: Chứng Nhân Tình Yêu

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy

Trình bày: Đinh Thành (saxophone)