Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Gx ĐMHCG Garland, TX đã tổ chức lễ bế giảng các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ, TNTT cho trên 1000 học sinh đủ các trình độ, với sự hiện diện cuả một con số tương đương là các bậc phụ huynh, thầy cô, các Sơ và các cha Chánh Phó.

Tuy ở đây không có hoa phượng vĩ như ở bên quê nhà Việt Nam để có ai đó hát bài “mỗi năm đến hè lòng man mát buồn...”, nhưng không cuộc chia ly nào mà không có những bịn rịn, và những lúc các thày cô ‘say good bye’ với các em, dù chỉ là một sự mất mát nhỏ là 1 giờ học mỗi Chuá Nhật, nhưng cũng đủ làm cho nhiều thầy cô và các em cảm thấy bâng khuâng.

3 tháng hè rồi sẽ mau qua, và các em sẽ trở lại vào muà thu tới.

Xin xem hình ảnh cuả ban điện ảnh Gx ĐMHCG