Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5 - Lễ kính Thánh Cả Giuse Thợ

“ Đây là chuyện Đức Giêsu Kitô sinh ra : Maria đã đính hôn với Giuse trước khi Ông Bà về chung sống với nhau, thì Bà đã có thai do tự Chúa Thánh Thần. Giuse Chồng Bà là Người công chính và không muốn tố giác Bà, định âm thầm ly dị. Sau khi Ông đã quyết tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện ra cho Ông trong giấc mộng và bảo rằng : Giuse, con của Đa-vít ! Chớ sợ rước lấy Maria về nhà, thai nơi Bà do tự Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi.”
( Mt.1 : 18- 21 )


*Chọn Người Công chính :

Xuất thân dòng dõi hoàng gia,
Nhưng Ngài không chọn xa hoa sang giàu.
Nuôi trong tâm nguyện từ lâu,
Một đời nghèo khó cúi đầu xin tuân,
Quyền năng Thiên Chúa cao sâu,
Gậy Ngài Huệ nở khoe màu tuyết trinh,
Biểu dương thần khí uy linh,
Chọn Người Công chính tôn vinh muôn đời.

*Một Đời Trầm lặng :

Ngài đã sống âm thầm và dâng hiến,
Vì biết mình nhận trách nhiệm lớn lao,
Làm Cha Nuôi Con Thiên Chúa Tối Cao
Và làm Bạn Ma-ri-a Trinh Nữ,
Nên hiện tại,tương lai cùng quá khứ
Dâng tất cả trong tay Chúa Toàn năng.
Cuộc đời Ngài là một chuỗi hồng ân,
Vượt lên hẳn muôn loài nơi trần thế

*Mẫu gương tuyệt vời:

Vẹn toàn Thiên ý phận làm Cha,
Gương sáng soi chung khắp mọi nhà.
Khấn nguyện âm thầm lời kết ước,
Kiên cường bền vững chốn phong ba.
Tuân hành mộng báo nơi Thiên Sứ,
Dong duổi hành trình với Thánh Gia.
Nhẫn nhục một đời quên khổ cực,
Gậy Ngài Huệ Trắng nở hoan ca.

*Cầu nguyện và Cần lao :

Noi gương Thánh Cả Giu-se,
Cần lao,Cầu nguyện,lời thề khó khăn.
Khi xưa sống nơi gian trần,
Ngài luôn chăm sóc ân cần Thánh Gia,
Nguồn vui nhiệm vụ bao la,
Dưỡng nuôi Con Chúa giao hòa trần gian.
Phúc Âm ghi lại vài hàng,
Một Đời Tâm Niệm hơn ngàn bài ca :
“ ORA ET LABORA “

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG