Chen giữa cỏ cây có nhánh hoa

Gió sớm đong đưa nắng chói lòa

Dáng chuông trắng nõn hương thơm ngát

Rừng thưa thầm gọi tháng năm qua.

Hái cánh hoa rừng cánh hoa chuông

Hương hoa đồng nội một lời thương

Hoa chuông vừa nở xuân hồng đến

Ngôn ngữ giao duyên nghe rất suông.

Hoa treo lơ lửng trên cành biếc

Ngó xuống phận đời cuộc biển dâu

Thương hải tang điền đừng luyến tiếc

Hoa trắng nghiêng mình cũng đã lâu.

Muguet cỏ dại rừng hoang vắng

Cánh chuông quanh quẩn tiếng vô ngôn

Nói mãi làm chi cho uổng phí

Lặng lẽ mà nghe tiếng sóng dồn.

Lê Đình Thông