Họp Mặt các xướng ngôn viên và cộng tác viên Vietcatholic tại Melbourne

Sau 4 năm bền bỉ hàng tuần với chương Giáo Hội Năm Châu cùng nhiều chương trình đặc biệt cũng như góp nhiều bài Thánh ca, cộng tác vào chương trình Thánh lễ hàng tuần cho những ai không thể tham đi tham dự lễ… Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, thầy Phùng Bá Đạt, Sơ Thùy-Linh cùng nhiều anh chị em đã họp mặt để chia sẻ kinh nghiệm và tiến tới tương lai… Trong dịp này lm Anthony Quảng cũng đại diện Viethcatholic cám ơn những công sứ đóng góp không ngừng của anh chị em…

Trong cuộc họp cũng có phần góp ý qua điện thoại sky với kỷ sư Đặng Minh An từ Perth…

Sau đó tất cùng chia sẻ chút đồ ăn thức uống do chính anh chị em sửa soạn.

Xem hình (KHắc Thái)