鳳 凰 從 東 來

Năm Ất Mão (1) đàn chim Việt biệt xứ (2)
Trời, Biển xanh nuôi ý chí tự do
Ngoài Biển Đông, bao cô hồn bức tử
Bến bờ xa, còn trăm mối tơ vò.

Mấy chục năm, đất nước vẫn rối tung
Hố giàu nghèo thêm cách biệt vô chừng
Dân đói khổ : đất nước mình ngộ quá ! (3)
Trước bất công mà vẫn cứ dửng dưng

Từ Nghệ Tĩnh, tiếng hò nghe ‘‘lạ quá !’’
Mạng sống người nhẹ như chiếc móng tay
Lời trở trăn, nỗi buồn không xí xóa
Và thương đau, nhục nhã vẫn đong đầy.

Quê hương mình trước mắt sẽ ra sao ?
Trong thành phố bệnh nhân nằm la liệt
Trên lề đường, mặt mũi quá xanh xao
Chờ nhập viện hay trông chờ cái chết ?

Bệnh tật nhiều vì ăn uống khổ khem
Đồ độc hại làm hao mòn tuổi tác
Sức khỏe dân, miệng quan chức chẳng thèm (4)
Tiền đầy ắp túi tham quan ô lại.

Cấp úy đảng ở nhà cao cửa rộng
Chết thành ma, xây nghĩa địa thênh thang
Quê hương mình, tro tàn còn chất đống
Phượng bay về, đất nước sẽ sang trang.

Phương trì, Phượng trì, Phượng trì, Phượng trì (5)
Cánh phượng hoàng vỗ cánh xóa bất công
Và tro tàn tham nhũng sẽ chìm sông
Phượng trì bay quy hướng đông lai tòng. (6)

Lê Đình Thông
---
* Phượng Hoàng Tòng Đông Lai
(鳳凰從東來) Đỗ Phủ.
(1) Ất Mão : 1975.
(2) Đàn chim Việt (Văn Cao)
(3) Đất nước mình ngộ quá phải không anh ? (Trần Thị Lam)
(4) Thủ khẩu như bình (守口如瓶).
(5) Ave Maria (Hàn Mặc Tử)
(6) Theo thần thoại Hy lạp, phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.