Tân Ban Chấp Hành của Tuyên Úy Đoàn Việt nam Úc Châu niên khóa 2018-2020

Ngày hôm nay Đại hội đã duyệt qua các quyết định sẽ được thực hiện trong tương lai và trước Khi kết thúc phiên họp thường niên của Tuyên Úy Đoàn 13 thành viên đã bầu chọn lại vị chủ tịch cho nhiệm kỳ 2018-2020 và sau ba lần bầu phiếu kín Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân đã đạt được số phiếu qu1a bán và cha cũng hy sinh đứng ra đảm trách chức vụ này…

Trong giờ giải lao cha tân chủ tịch đã mời gọi và thành lập ban chấp hành cho nhiệm kỳ mới này gồm có:

Tân Ban Chấp Hành Tuyên Úy Đoàn Việt Nam Úc Châu nhiệm kỳ 2018 - 2020
Chủ tịch: Lm Giuse Trần Ngọc Tân (Melbourne)

Phó chủ tịch: Lm Phaolô Chu Văn Chi (Sydney)

Thư ký: Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm

Thủ quỹ: Lm Giuse Vũ Minh Nguyên (Brisbane)

Ủy viên Truyền thông: Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng (Melbourne)

Có vấn: Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long (GM Giáo phận Paramatta NSW)

Phiên họp được kết thúc với những tâm tình tri ân gắn kết với nhau và đồng tâm hỗ trợ để đồng hành cùng toàn cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Úc châu trong những công tác chung…

Trước giờ cơm trưa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tới thăm và hàn huyên tâm sự với anh em… Sau cơm trưa anh em chia tay trở về nhiệm sở của mình với những công việc bổn phận thường ngày.

Đức cha Emmanuen GM GP Bà Rịa và cha Văn Chi
Đức cha Emmanuen GM GP Bà Rịa và cha Tuyết và cha Lâm
Đức cha Emmanuen GM GP Bà Rịa vàquí cha