Suốt đêm trường, quân binh hành hạ Chúa
Ngàn vết roi bằm nát tấm lưng gầy
Xé nát da, máu Ngài văng tung toé
Đau ngất trời, bao sỉ nhục đắng cay.

Vòng gai đóng, chặc sâu trên đầu Chúa
Trong phận người, Ngài đau đớn xiết bao
Thập tự giá trên vai lê từng bước
Dáng chân đi, xiêu vẹo đến đồi cao.

Thập giá đó phải chăng là ngu xuẩn?
Đối với người không tin Chúa Kitô
Nhưng Thập giá với con là sức mạnh
Vững lòng tin, không xao xuyến bâng khuâng.

Chúa mời gọi bỏ mình vác thập tự
Con từ từ, chần chừ theo tháng năm
Muốn rủ bỏ bao đam mê đằm thắm
Nhưng muôn đời vẫn nết xấu tật hư.

Chúa đã cài tình yêu lên cây gỗ
Biến điên rồ thành dấu chứng yêu thương
Ai vấn vương đang lầm bước trên đường
Về với Chúa suối nguồn ơn cứu độ.

Xin cho con những khi đời hư ảo
Mãnh đời con cay đắng và chát chua
Cho con biết nghiệm ra khuôn mặt Chúa
Đồi cao xưa Ngài tuôn hết máu đào.

Xin cho con khi làm dấu Thánh Giá
Không qua loa hay lấy lệ cho xong
Lòng trông mong nghĩ đến ơn cứu chuộc
Tuyên xưng Ngài đã chịu chết vì con.