Con về ngồi dưới chân Ngài
Mà nghe Thập Giá đổ dài lối đi
Buổi đầu hò hẹn từng khi
Cho trăng ngơ ngẩn cho vì sao rơi
Xe duyên đất, kết tình trời
Dệt hoa hoa thắm dệt lời lời ru
Tình Ngài bền vững thiên thu
Tình con nghiêng ngã phiêu du đi về....
Ôm trong tim mãi câu thề
Xin Ngài đưa dẫn mọi bề Ngài ơi!
Dù rằng lạc bước chơi vơi
Tim con tình Chúa ru hời tín trung...

Kim Chung