Nắng lên rồi,
Hãy reo vang,
Thuyền của Ta thuộc về chúng ta.
Nắng lên rồi, chiếu trên ngàn,
Theo thời gian, ta hãy cùng vui lên.
Nhớ cho rằng,
Tình quê hương,
Cờ quê hương vẫn ngàn đời tung bay.
Hãy vui lên,
Hãy vui lên,
Hãy reo vui, reo theo tiếng gọi của non sông.

Toàn dân hỡi, hãy cùng nhau mà tiến bước.
Cánh hoa nở rồi, hoa nở để mừng ngày mới đến.
Ta cùng đứng lên đi.
Toàn dân hỡi!
Hãy loan truyền, ngày giải phóng non sông,
Ngày dựng lại cuộc sống của chính chúng ta.
Ngày Việt Nam quang vinh.

Nắng lên rồi,
Chiếu trên ngàn,
Làm cho toàn dân vui mừng biết bao.
Mừng ngày mới, ngày mới đến,
Cùng tiến bước dưới nắng Vàng trên cao.


Cờ tung bay
Như ánh Vàng,
Chiếu trên cao, dọi xuống đời chúng ta .
Người dân hỡi, đứng lên nào,
Hãy đứng lên, đứng lên không phải vì áo cơm.
Người dân hỡi, đứng lên nào,
Dựng lại kiếp sống vì tiền nhân và vì dân của chúng ta.

Toàn dân hỡi!
Đứng lên nào. Đứng lên đi,
Hãy theo người xưa mà tiến bước.
Sao vàng là chi, phương bắc mà chi?
Hãy đứng lên đạp lên mà đi.
Hãy đứng lên, dựng lại non sông.
Cờ tung bay, hãy tiến lên. Tiến lên, có gì mà lo.

Toàn dân hỡi hãy cùng nhau mà tiến bước,
Dẫu cho máu chảy, dẫu cho thịt sương rơi,
Toàn dân hỡi,
Hãy tiến lên dành lại cuộc sống của nước non.
Nước của ta, thuộc về chúng ta và con cháu ta.

Hỡi anh hùng,
Hỡi em thơ, nào chúng ta cùng nhau tiến bước,
Bước cho đều,
Bước cho nhanh, bước theo bóng cờ Vàng trên cao.
Hãy nhớ rằng,
Nước của Ta, Dân tộc này là của chúng ta,


Bước cho đều, bước cho nhanh,
Dưới nắng Vàng chúng ta cùng tiến bước.
Bước cho đều,
Bước hiên ngang,
Ta cùng tiến bước trên đường non sông.
Hãy lên đường,
Cùng lên đường, Ta cùng đi dưới bóng cờ Vàng trên cao.
Hãy lên đường, Ta cùng đi theo bóng cờ Vàng quê hương.

Bảo Giang
14/3/18