CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh,

Ban Giám Đốc VietCatholic, Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Melbourne, và cộng đoàn Giáo xứ St Margaret Mary's Brunswick, Melbourne xin phân ưu cùng xướng ngôn viên Phương Thảo của chương trình Giáo Hội Năm Châu trước sự ra đi của thân mẫu là:

Bà qủa phụ Trần Phúc TườngNhũ danh là Maria Hoàng Thị Nga(sinh 4/4/1941 tại Bắc VN, vừa qua đời ngày 14/3/2018 tại Melbourne Úc Châu).

Xin Chúa thương đón nhận linh hồn bà Maria vào hưởng thánh nhan Ngài và lau khô những giọt lệ của những ai đang phải than khóc trước cảnh sinh ly tử biệt.
Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng

J.B. Đặng Minh An