“Hãy thức tỉnh và Xám hối”
Lễ Tro 14/2/18

Thực ngàn năm ở trước Thiên Nhan, tựa như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất. Ngài phán:’Hãy trở về gốc!
Hỡi con người!’ ( Tv.89 )


Ôi Lạy Chúa! Con chỉ là tạo vật,
Chúa dựng con từ nắm đất bụi tro,
Ban con đời sống hạnh phúc tự do,
Nhưng con đã quay đầu phản nghịch Chúa

Ôi Lạy Chúa! Một đời con lưu lạc,
Ham công danh và mê mải phù vân,
Hồn hoang loạn rời rã cả tấm thân,
Đi đi mãi càng chìm trong vô vọng.

Ôi Lạy Chúa! Một đời con phiêu bạt,
Sống dật dờ của một kiếp phù du,
Hồn đớn đau trong thân xác ngục tù,
Đi đi mãi càng xa rời Thượng Đế.

Ôi Lạy Chúa! Nâng hồn con bừng tỉnh,
Biết ăn năn và thống hối chân tình,
Như kẻ chết được diễm phúc hồi sinh,
Trong cứu độ nơi Tình yêu Thiên Chúa.

Ôi Lạy Chúa! Cho lòng con đón nhận,
Một Tín điều suy gẫm suốt cuộc đời :
“Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro,
Rồi sẽ phải trở về cùng tro bụi.”

ĐINH QUÂN