CHÚC XUÂN

Tết đến sai thơ chúc mọi nhà
Bình an hạnh phúc kẻ gần xa
Tin yêu trọn nghĩa cùng Thiên Chúa
Hiếu kính vẹn tình với mẹ cha
Nghĩa tín chợ đời hương tôn quí
Chân tâm xã tắc nét tinh hoa
Vui xuân hãy dưỡng cho xuân thắm
Xây đắp cho đời rộn tiếng ca.

XUÂN 2018

Cúc Trúc Mai Lan đã rộn ràng
Phố phường nhộn nhịp đón xuân sang
Đầu xanh đón tết duyên hoa thắm
Tóc bạc nghinh xuân phận lá vàng
Bái kính tổ tiên câu đối đỏ
Xum vầy con cháu bánh chưng xanh
Xuân sang mãi lúc xuân còn trẻ
Xuân tới vạn lần vẫn cứ xuân.

XUÂN NGUYỆN

Khen ai đã bảo tết là xuân
Nhẩm tính đời tôi đã mấy lần
Có tết nhưng không mùi đất mẹ
Cũng xuân mà chẳng bóng người thân
Xuân sang thơ chúc người xa cách
Tết đến thân thăm kẻ gũi gần
Gối bái giang tay vọng cửu trùng
Nguyện xin tình Chúa chữ bình an.

Linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn