* Dân tộc Việt, bốn ngàn năm rạng ngời Hùng Sử,
Trường ca Xuân, muôn niên kỷ vang vọng Toàn Cầu.
-Cây có cội, nước có nguồn,
Vua Hùng dựng Nước mở đường cho ta,
Tổ Tiên xây dựng Nước Nhà,
Mùa Xuân Dân tộc trường ca tuyệt vời


*Tôi khát khao là một nhà nghệ sĩ,
Hồn lâng lâng và miệng hát ca vang.
Ngón tay tôi không biết nắn cung đàn,
Cho âm điệu bay lên cùng trời đất.
Lòng dạt dào với hồn thơ chứa chất,
Không gọt thành những vần điệu ngân nga.
Bàn tay tôi nào đâu phải ngọc ngà,
Để tô điểm nên bức tranh tuyệt mỹ,
Nhưng hồn tôi trở về muôn thế kỷ,
Với một Dân tộc lịch sử hùng anh.

*Việt nam qua bao năm tháng đấu tranh,
Của tiền nhân và cha anh đi trước,
Đem tim gan cùng máu xương giữ nước,
Từ vua Hùng lập quốc hiệu Văn lang,
Đoàn kết trăm con chống giặc ngoai bang,
Tới Trưng Triệu phất cao cờ chính nghĩa,
Dù má hồng giặc tan tành khiếp vía.
Qua nhà Đinh, Lê, nối tiếp Lý, Trần…
Giặc Mông, Hán, Nguyên xâm lấn nhìều lần,
Đều cởi giáp qui hàng thật nhục nhã.
Bởi dân Việt đâu muốn làm khuyển mã,
Không cúi đầu khiếp nhược trước quân thù,
Sợ ô danh dơ trang sử nghìn thu.
Những Đống đa, Bạch đằng ôi ngời sáng!
Những Chi lăng, Diên hồng thề sát đát…
Dệt bài thơ Xuân Dân tộc ngàn năm.,

*Thoát khỏi giặc Tàu đến Pháp thực dân,
Muốn Đất nước ta trở thành thuộc địa,
Xóa Việt nam trên bản đồ quốc tế,
Đưa dân ta trở lại kiếp lầm than,
Nhưng chúng ta quyết không chịu qui hàng.
Nêu cao gương biết bao nhà chí sĩ :
Thái Học, Đình Phùng, Bội Châu,Cường Để…
Những tiếng bom Sa điện xé vang trời,
Đông Du,Văn Thân,Nghĩa Thục…khắp nơi,
Đem khí thế vào mùa Xuân Dân Tộc.

*Nhưng Việt nam chưa hoàn toàn độc lập,
Dẹp tan giặc ngoài, bộc phát thù trong,
Cảnh nồi da xáo thịt quá đau lòng,
Nước chia cắt thành hai miền Nam Bắc.
Anh giết em, cha con thành thù hận,
Hơn ba mươi năm nội chiến tương tàn,
Cũng vì một tập đoàn tàn ác gian tham,
Say Mác Lê với tam vô nhị các,
Yêu Bác Đảng, gieo đói nghèo hiểm ác.
Bán đất bán biển cho bọn ngoại bang,
Bao âm mưu bóc lột quá tham tàn.
Bọn dã nhân sống giàu sang ngất ngưởng,
Mặc cho dân sống lang thang vất vưởng.
Ba triệu dân tìm mọi cách lìa xa,
Xót đau ly biệt Đất Tổ Quê Cha,
Sống phiêu bạt nơi chân trời góc biển,
Vẫn nhớ mình là con dân Nước Việt,
Mong sớm ngày quang phục lại Quê hương.

*Xa Việt nam lòng khắc khoải sầu vương,
Tôi muốn được trở thành nhà nghệ sĩ,
Đem tâm hồn về qua muôn thế kỷ,
Lòng lâng lâng và miệng hát ca vang,
Mười ngón tay tôi dìu dặt cung đàn,
Cho âm điệu bay lên cùng trời đất,
Lòng dạt dào với hồn thơ chứa chất,
Tôi ghi thành những vần điệu ngân nga,
Bàn tay tôi dù không phải ngọc ngà,
Quyết tô điểm cho Non sông tuyệt mỹ,
Dựng Việt nam thành Mùa Xuân hùng vĩ,
Một mùa XUÂN DÂN TỘC VIỆT rạng ngời……..

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG