Trong bài Hình ảnh Gx ĐMHCG Garland TX mừng lễ 25 năm thành lập chúng tôi có đề cập đến Lm. Augustine Nguyễn Huy Tưởng là vị chánh xứ tiên khởi, nay đã về hưu, đã tới tham dự ngày lễ kỷ niệm này.

Vì trọng tâm là lễ mừng cuả Gx cho nên chúng tôi không đưa nhiều hình ảnh cuả Ngài lên và cũng không đưa thêm bất kỳ một lời bình luận nào khác mặc dù biết rằng sự hiện diện cuả Ngài mang lại ý nghĩa cho nhiều người.

Tuy nhiên đã có nhiều độc giả trong vùng yêu cầu chúng tôi đưa thêm hình ảnh cuả Ngài, cho rằng việc Ngài trở về giáo xứ sau gần 20 năm xa lánh là một sự kiện đáng ghi nhớ, nó báo hiệu cho việc một vết thương được bắt đầu hàn gắn.

Để không tạo thêm tranh cãi, chúng tôi xin đưa hết các hình đã chụp về Cha Tưởng, không lựa lọc và không thay đổi thứ tự thời gian.

Xem hình ảnh