Mừng Xuân mới, xuân đất trời lồng lộng,
Xuân đất trời từ thiên địa sơ khai.

Xuân muôn đời, Xuân đến tự thiên nhai,
Xuân Vĩnh Cửu là Xuân, Xuân Nhập Thể.

Xuân Nhập Thể ban xuân hồng, xuân mộng,
Ban mai vàng, ban hồng thắm, đào tươi,
Ban chim ca hòa khúc hát thiên thai,
Cây nở lộc đâm chồi xuân phơi phới,
Cho đàn trẻ cười vang mừng xuân mới,
Cho cụ già móm mém tiếc xuân xưa,
Cô thiếu nữ má hồng mắt xuân mơ,
Chàng trai trẻ nao nức xuân duyên phận.

Xuân đất trời kiếp phù dung tàn lụi,
Mỏi mòn trông Xuân Nhập Thể vĩnh hằng.

Chắp hai tay lạy mừng Xuân Nhập Thể,
Xuân vào đời gánh hết tội trần gian,
Xuân bất tận cứu nguy xuân cùng tận,
Xuân quang minh chiếu dọi xuân u mê,
Mau, cho mau tưới gội nước cam lồ,
Tuôn hồng ân như mưa ngàn thác lũ,
Cho loài người mau thoát kiếp hư vô,
Cho mau hưởng dung nhan Xuân Cứu Độ.

Xuân đất trời lạy mừng Xuân Nhập Thể,
Ngây ngất rồi, Xuân Bất Tận ra đời.

(Grand Rapids, Michigan 01/07/8—Xuân Mậu Tuất)

Trần Hữu Thuần