NGHE VỌNG LỜI RU BÊN CỔ MỘ

Ta về thăm lũy tre xưa,

Mà nghe đồng vọng mẹ vừa ru con :

“Còn trời còn nước còn non,

Máu hồng Tả Đạo sắt son rạng ngời”….

Xem Hình
Lời kinh xen tiếng tiếng à ơi,

Đức tin theo tiếng ru hời vang xa.

Nghe mồ hôi đẫm chân cha,

Sờn vai áo mẹ gánh qua nhịp đời.

Ai về từ bến xa khơi,

Hạt Tin Mừng đã đâm chồi lên bông !

Nghe đâu đây tiếng cùm gông,

Giáo đường lửa dậy máu hồng tin yêu.

Làng xưa vắng tiếng chuông chiều,

Trăm năm cổ mộ tiêu điều còn đây.

Tiếng người xưa vọng chân mây :

“Niềm tin còn mãi nơi nầy, biết không ?”

Sơn Ca Linh