Trong thông điệp video đầu năm mới trình bày những ý cầu nguyện trong tháng Giêng, Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta đừng quên những ai đang phải vật lộn để có được tự do sống đức tin của mình.

Đức Thánh Cha nói:

Trong thế giới văn hoá đa dạng ở Châu Á, Giáo Hội đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và sứ mạng của Giáo Hội ngày trở nên khó khăn hơn vì thực tế là các Kitô hữu chỉ là thiểu số trong xã hội.

Những rủi ro này, và những thách thức này các truyền thống tôn giáo thiểu số khác cũng gặp phải. Họ cũng là những người mong muốn hiểu biết sự khôn ngoan, sự thật và sự thánh thiện.

Khi chúng ta nghĩ đến những người bị bách hại vì tôn giáo, chúng ta vượt lên trên những khác biệt về lễ nghi hay hệ phái: Chúng ta đặt mình bên cạnh những người nam nữ đang phải chiến đấu để có thể giữ được bản sắc tôn giáo của mình.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, xin cho các Kitô hữu, và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở các nước châu Á, có thể thực hành đức tin của họ trong tự do đầy đủ.