Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


MỘT LẦN CHO MUÔN ĐỜI

Sáng tác: Lm. Quang Uy

Ca sĩ: Huy Tuấn

Chỉ một lần thôi Chúa đến khoác áo con người,

nằm ngủ trong nôi nụ cười thở dại trên môi.

Chỉ một lần thôi yêu thương trào tuôn như suối,

rót tràn niềm hy vọng mới đến cho đời vui.

Emmanuel Thiên Chúa xuống thăm con người,

Emmanuel Thiên Chúa sống giữa con người,

Emmanuel Thiên Chúa đến ban nguồn vui,

xin Chúa nhân từ mãi ngự trong tim chúng con.

Chỉ một lần thôi Chúa đã đến với con người,

để làm anh em với nhau khó vạn tả tơi.

Chỉ một lần thôi như men bừng lên thế giới,

chói ngời tình yêu trời mới đất tươi đời vui.

Vui lên vui lên cùng cất tiếng ca chan hòa,

vui lên vui lên cùng thắp sáng câu nguyện cầu,

vui lên vui lên cùng đón lấy Tin Mừng thiêng,

xin Chúa an bình đến ngự trong tim chúng con.