Tháng mười một, cộng đoàn kính nhớ
Bao người thân quá cố lâm nguy
Thân bằng, sinh ký tử quy
Và bao giáo sĩ giấc vùi thiên thu.

Lễ Các Đẳng đời tu kể chuyện :
Bẩy giờ kinh, Đan viện Cluny
Khấn xin Thiên Chúa diệu kỳ
Xót thương các đẳng âm ty đọa đầy.

Nhờ kinh nguyện các thầy đan sĩ
Hồn lìa xa lao lý cực hình
Về nơi sáng láng Thiên đình
Ngợi khen Thiên Chúa phúc vinh đời đời.

Vào thế kỷ thứ mười, tờ lịch :
Thêm mồng hai, lễ kính linh hồn
Ngàn năm bia đá thì mòn
Ngàn năm kinh nguyện xuống ơn luyện hình.

Ngày mười chín quang vinh Tử Đạo
Nhờ máu đào tiết tháo tiền nhân
Gieo trồng lúa chín phúc âm
Ruộng đồng truyền giáo từng đàn cò bay.

Ba thế kỷ đọa đầy cực khổ
Hơn trăm ngàn tiên tổ hy sinh
Trăm cay ngàn đắng khổ hình
Tuyên xưng anh dũng Đức Tin hào hùng.

Thánh Tử Đạo cùng chung chết thảm
Chịu đốt thiêu xử trảm chém đầu
Lời kinh các đấng nguyện cầu :
Danh Cha cả sáng nhiệm mầu trần gian

Giang sơn Việt tràn lan sĩ khí
Máu giáo dân giáo sĩ hòa chung
Viết nên trang sử hào hùng
Vẻ vang nòi giống Lạc Hồng noi chung.

Tuổi mười chín tuyên xưng dũng cảm
Thánh Anrê quê quán Phú Yên
Ngài là người chứng đầu tiên
Nêu gương cho các thiếu niên cộng đoàn.

Người phụ nữ đoan trang Thanh Hóa
Bà Anê đầy đọa xác phàm
Đức Tin thắp sáng trời Nam
Tấm thân mòn mỏi, vững vàng thủy chung.

Thánh Tử đạo hào hùng nam nữ
Gương can trường nhà xứ soi chung
Trong ngày đại lễ tưng bừng
Cộng đoàn Giáo xứ tuyên xưng tôn thờ.

Lê Đình Thông