San Jose, California: Thứ Ba 24/10/2017: Đại Hội Linh Mục Việt Nam – Hành Trình Emmaus VII bước sang ngày thứ hai. Lm Ambrosio Nguyễn Hùng Phi, Chủ Tịch Miền Trung Hoa Kỳ. chủ sự Giờ Kinh Sáng.

Hình ảnhLm. Đinh Văn Nghị, OP, Đaminh Hoa Kỳ - Ngài đang phục vụ tại Thái Lan, thuyết trình đề tại I “Đây Là Mẹ Con: Noi Gương Đức Mẹ, Linh Mục Là Thừa Tác Viên của Niềm Vui.”

Đức Cha Oscar A. Solis, Giám mục Giáo Phận Salt Lake City, Utah, Chủ Tịch Đa Văn Hoá Châu Á Thái Bình Dương, trực thuộc Hội Đồng Giám Hoa Kỳ đã chủ tế và thuyết giảng Thánh Lễ.

Đề tài II: Thảo luận về Giới Trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ: Lm Giuse Đồng Minh Quang, Lm Vincent Nguyễn Đình Truyền, Lm Francis X. Nguyễn Thanh Bình, Sr. Catherine Đặng Phương, Bác Sĩ Thanh Tạm và các Em Thiếu Nhi Thánh Thể Hoa Kỳ.

Lm John Trần Công Nghị thuyết trình đề tài III: Các phương tiện Truyền thông xã hội đang biến đổi đời sống chúng ta thế nào.

Quý Cha sinh hoạt Liên Đoàn theo Miền:

Miền Đông Bắc: Chủ Tịch (CT) Lm Luke Trần Đức,
Miền Đông Nam, CT Lm Martino Nguyễn Bá Thông,
Miền Trung Đông, CT Lm Peter Trịnh Minh Quân,
Miền Trung: CT Lm Ambrosio Nguyễn Hùng Phi,
Miền Nam: CT Lm John Vianney Nguyễn Ngọc Thụ,
Miền Tây Bắc: CT Lm Dominic Nguyễn Anh Tuấn,
Miền Tây: CT Lm Peter Phan Thế Lực,
Miền Tây Nam: CT Đức Ông Joseph Phạm Quốc Tuấn.

Đức Ông Joseph Phạm Quốc Tuấn chủ sự giờ Kinh chiều, Chầu Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải.

Tiệc Emmaus tại Khách Sạn Wyndham.