Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017 lúc 10:00 giờ Đức Cha Michael Fors Olson đã làm phép khánh thánh Đài Đức Mẹ Fatima tại Giáo Xứ Fatima Fortworth Texas; cùng dâng thánh lễ kỷ niệm 16 năm thành lập giáo xứ:

Xin xem hình ảnh