Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
ĐK. Nghe chim hót líu lo đón chào ngày mới đến. Chúa mời gọi con bưóc đi theo Người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi, hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống Tin Mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người.

1/Cuộc đời sẽ còn nhiều đắng cay. Chúa vẫn luôn ở cùng ta. Tình đời sẽ còn nhiều đổi thay. Chúa vẫn luôn ở với ta.

2/Cuộc đời sẽ còn nhiều dối gian. Chúa vẫn luôn ở cùng ta. Lòng người sẽ còn nhiều lo toan. Chúa vẫn luôn ở với ta.

3/Cuộc đời sẽ còn nhiều lắng lo. Chúa vẫn luôn ở cùng ta. Đường đời sẽ còn nhiều gian nan. Chúa vẫn luôn ở với ta.