PHÂN ƯU
Chúng tôi mới nhận được ai tín

Ông Cố Antôn Maria Nguyễn Minh Xuân
Sinh ngày 02 tháng 03 năm 1932
tại làng Tân Hưng, Đông Quan, Thái Bình, Việt Nam.
từ trần ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 03 năm 2017
tại bệnh viện UCI, Thành Phố Orange, California.
Hưởng thọ 85 tuổi.

Linh cửu hiện quàn tại Arboretum Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô
13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840, (714) 893-3525

Chương trình cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ, và tang lễ
được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô như sau:

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2017
* 10:00 AM - 11:00 AM: Nghi thức phát tang
* 5:30 PM: Thánh Lễ do Cha Christopher Phạm Quốc Tuấn chủ tế.

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 04 năm 2017
* 11:30 AM: Thánh Lễ An Táng do Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn chủ tế và quý Cha đồng tế.
* Sau Thánh Lễ, đưa rước Linh Cữu Ông Cố Antôn Maria đến yên nghỉ tại nghĩa trang Nhà thờ Chính Tòa.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng ÔB. Nguyễn Thanh Hà (cộng tác viên VietCatholic)
và các con, các cháu và tòan thể đại gia đình ông Cố Antôn Maria.
Xin Chúa ban phúc trường sinh cho linh hồn Antôn Maria nơi Thiên Quốc.

LM Trần Công Nghị và Ban Giám Đốc VietCatholic