PHÂN ƯU
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Ban Giám Đốc và VietCatholic xin hiệp lời cầu nguyện cho

Bà Cố Anna Nguyễn Thị Đô
(là thân mẫu của Cha Nguyễn Văn Luân, Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, GP Orange)
Đã an nghỉ trong Chúa Ngày 25 tháng 3, 2017 lúc 12:15am
Hưởng Thọ 81 tuổi.

Chương Trình Viếng Xác và Thánh Lễ An Táng
được tổ chức tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang 288 S Harbor Blvd Santa Ana, CA 92704 (714) 775- 6200

-Thứ Năm Ngày 30 tháng 3, 2017 từ 1- 7pm
Phát tang cầu nguyện và Thánh Lễ cầu nguyện lúc 7pm chiều

-Thứ Sáu Ngày 31 tháng 3, 2017 từ 1-7pm
Các đoàn thể kính viếng và cầu nguyện 7pm Thánh Lễ cầu nguyện cho bà Cố

-Thánh Lễ An Táng Ngày thứ bảy 1 tháng 4 lúc 8 giờ sáng
Sau Thánh Lễ linh cửu sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Nhà Thờ Chính Toà Chúa Kitô.

Xin Chúa thương đưa linh hồn Bà Cố Anna về hưởng nhan thánh Chúa
Và xin thành kính phân ưu cùng Cha Nguyễn Văn Luân
Ông Cố Nguyễn Văn Sĩ và gia đình.

LM Tràn Công Nghị
và Ban Giám đốc VietCatholic