CÁO PHÓ

Ban Giám Đốc VietCatholic xin thành kính phân ưu cùng cô Phạm Thanh Thủy,
hiệu là Thụy Khanh,
là xướng ngôn viên chương trình Thế Giới Nhìn Từ Vatican và Suy Niệm Lời Chúa
trước sự qua đời của thân mẫu là

Bà cố Catarina Maria Nguyễn Thị Nhịn,
hưởng thọ 83 tuổi.

Xin Chúa là Cha giàu lòng xót thương đón nhận bà vào hưởng phúc muôn đời.


Thành Kính Phân Ưu
Lm. Gioan Trần Công Nghị
Giám Đốc VietCatholic Network.