Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Tổng Thống Mahmoud Abbas

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp xúc với Tổng Thống Mahmoud Abbas

Cuộc viếng thăm này xẩy ra sau vụ phong thánh cho các vị thánh đầu tiên của Palestine.Tổng Thống Palestine sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô ngày thứ Bẩy.

Theo một nguồn tin của Văn Phòng Truyền Thông Tòa Thánh, Tổng Thống Mahmoud Abbas sẽ tới Vatican vào buổi sáng. Đây không phải là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng Thống Palestine.

Cuộc viếng thăm này xẩy ra sau vụ phong thánh cho hai nữ tu sanh ra tại Đất Thánh, Thánh Mẹ Bề Trên Marie Alphonsine và Thánh Nữ Tu Mariam Baouardy, một biến cố chính Tổng Thống Palétin đã tham dự ngày 17 tháng 5, 2015 tại Vatican. Đây là hai vị thánh đầu tiên của Palestine.

Vào ngày 2 tháng 1, 2016, một thỏa hiệp giữa Tòa Thánh và Nước Palestine đã có hiệu lực mạnh mẽ. Thỏa hiệp này được ký kết giữa Tòa Thánh và Nước Palestine ngày 26 tháng 6, 2015, có liên quan đến các khía cạnh của đời sống và sinh họat của Giáo Hội tại Palestine, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ cho một giải pháp hòa bình cho những tranh chấp tại miền.

Bùi Hữu Thư