New Delhi (14/12/2016): Nhắm mục đích xây dựng một cộng đồng thực sự hoà nhập và đạo đức, Hội Đồng các Giám mục Ấn Độ (CBCI) đã đưa ra một chính sách mới để hội nhập, hỗ trợ và phát triển những người Tiện Dân (Dalits), là những người nghèo nhất và thiệt thòi nhất trong xã hội Ấn Độ.

Chính sách mới này được trình bày bởi Đức Hồng Y Baselios Cleemi, Chủ của Hội Đồng CBCI, bởi Đức Tổng Giám Mục Kuriakose Bharanikulangara và Đức Giám Mục Theodore , tổng thư ký của Hội Đồng.

Đây là một chính sách này nhằm mục đích "nhổ tận gốc các thực hành đối với tiện dân Dalits và sự phân biệt đối xử ở tất cả các cấp, cải thiện điều kiện sống của người Dalits và đặc biệt là giúp các Kitô hữu Dalit tìm kiếm sự bảo vệ hiến pháp và công lý ".

"Giáo Hội Công Giáo đã đóng góp vào sự phát triển của người Dalits trong nhiều năm qua qua nhiều chương trình giáo dục phát triển xã hội. Bây giờ thông qua chính sách mới, Giáo Hội muốn cống hiến thêm một phương cách tiếp cận có hệ thống hơn", theo lời giải thích cuả Cha Zackarias Devasagayaraj, đặc nhiệm về mục vụ cho người Dalits cuà CBCI. "Chúng tôi hy vọng rằng phương pháp mới này sẽ thay đổi cuộc sống của nhiều cộng đồng Dalit trong Giáo Hội Công Giáo. Chúng tôi hy vọng cống hiến cho xã hội dân sự một não trạng mới và một cách tiếp cận mới cho những người nghèo và thiệt thòi như người Dalits."

Cha Ajaya Kumar Singh, một nhà hoạt động xã hội và chủ tịch của "Diễn đàn hành động xã hội ở Orissa", cũng nói: "Đây là một sáng kiến ​​lịch sử của Giáo Hội tại Ấn Độ ngày nay. Đây là một cột mốc quan trọng để giải quyết các vấn đề của người Dalits ở Ấn Độ.. Hầu như 65% cộng đồng Công Giáo Ấn Độ là người Dalits. Một chính sách để tạo điều kiện hòa nhập cho họ trong tất cả các lĩnh vực của xã hội và đảm bảo cho họ một cuộc sống xứng đáng là điều cần thiết ". "Tôi chắc chắn rằng bằng cách này người Dalits sẽ có thể khôi phục lại không gian riêng của họ. Chúng tôi hy vọng với tất cả trái tim của chúng tôi là có thể đặt một dấu chấm hết cho việc thực hành đẳng cấp trong Giáo Hội và ngoài xã hội. Tôi hy vọng tài liệu này mang lại một tia sáng cho cộng đồng".

Người Dalits ở Ấn Độ, còn gọi là tiện dân (untouchable), là những người không thuộc đẳng cấp nào trong hệ thống đẳng cấp cuả Ấn Giáo (Hindu,) họ bị coi khinh, tránh xa, sờ vào họ thì bị dơ bẩn, dù cho cái bóng cuả họ cũng không được phép phủ qua một người có đẳng cấp cao hơn.

Người ta ước tính rằng hơn một nửa trong số 25 triệu Kitô hữu ở Ấn Độ là Dalits.