HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ tÂN AN

ĐỊnh hưỚNG 2004-2008


Đệ Tử

Các em ở tại Nhà Mẹ hoặc ở các cộng đoàn sẽ theo học các lớp Phổ Thông ở nhà trường.Chương trình huấn luyện gồm :

Giáo dục nhân bản : Học phép lịch sự,vun trồng các đức tính nhân bản đặc, biệt là :

§ Sự ngay thẳng - Thành thật

§ Ý thức về sự công bằng

§ Lòng trung tín

§ Tinh thần sẵn sàng phục vụ và ý chí cương nghị

Các em tiếp tục học văn hoá,nghề nhiệp nếu cần.

Giáo dục đức tin :

§ Học Giáo lý

§ Tập chia sẻ và sống Lời Chúa

§ Học gương các Thánh nhất là các Thánh Tử Đạo VN

Tìm hiểu về đời sống của Dòng.

Tiền Tập Viện

Giai đoạn này có thể là 1 hoặc 2 năm tuỳ trình độ và nhận thức của các em về ơn gọi. Giai đoạn này nhằm mục đích giúp các em:

Xác tín ơn gọi của mình

Rèn luyện sức khoẻ thể lý

Tạo sự quân bình tâm lý

Có khả năng lĩnh hội các chương trình học:

Giáo Lý

Tu Đức

Tiểu Sử Đấng Sáng Lập

Phương pháp chia sẻ Lời Chúa

Đàn, Nhạc lý

Đời sống cầu nguyện, nguyện gẫm

Đời sống phụng vụ: Thánh Lễ, lãnh Bí Tích, Chầu Thánh Thể, Kinh Phụng Vụ

Có đời sống hoà hợp với các chị em và cộng đoàn

Có tinh thần lao động chuyên chăm, cầu nguyện không ngừng

Tập Viện (HC, Đ85)

Đây là giai đoạn khởi đầu đời sống trong Hội Dòng và là thời gian quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện. Thời gian là 2 năm, nhằm giúp các ứng sinh nhận biết chắc chắn ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá

Trưởng thành về tâm lý, tình cảm

Có khả năng biện phân, phán đoán

Có khả năng tiếp thu các môn học:

Hiến Chương, Nội Quy

Linh đạo - Tiểu Sử Đấng Sáng Lập

Phương Pháp Cầu Nguyện

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Ơn Gọi

Phụng vụ

Đời Sống Thánh Hiến

Giáo hội học

Cầu nguyện liên lỉ

Luyện tập nhân đức, sống hoà nhập, yêu thương

Sống khổ chế

Năm thứ 2 các Tập Sinh sẽ được Nhà Dòng sai tới các cộng đoàn có các chị em đang phục vụ để tiếp xúc, làm quen với những người bên ngoài xã hội, cũng như làm quen và thực tập các công tác Mục Vụ, sinh hoạt với thiếu nhi, giới trẻ và nhất là tập cho có được đời sống hoà nhập với cộng đoàn. Qua đó giúp các em lượng định ơn gọi của mình và có sự lựa chọn chín chắn hơn trong Dòng Mến Thánh Giá. Với sứ mạng Cầu nguyện và Truyền giáo là 2 hướng đi chính của Hội Dòng trong nhiệm kỳ 2004 - 2008

Học Viện (HC. Đ99, 100)

Thời gian ở giai đoạn này là 5 năm nhằm giúp các chị em hoàn thiện đời sống dâng hiến theo Hiến Chương và Nội Quy cũng như đúng với định hướng đã đề ra. Các chị em sẽ được đào luyện và học tập theo các môn học sau:

NĂM I

1. Dẫn Nhập Cựu Ước

2. Ngũ Thư

3. Dẫn Nhập Tân Ước

4. Nhất Lãm và Công Vụ

5. Dẫn Nhập Thần Học

6. Giáo Hội Học

7. Luân Lý Cơ Bản

8. Giáo Sử Thời Sơ Khai và Trung Cổ

9. Thần Học Linh Đạo

10. Triết Nhập Môn

11. Linh Đạo Mục Vụ

12. Phụng Vụ I

13. Bí Tích I

14. Nhập Môn Truyền Giáo Học

15. Phương Pháp Nghiên Cứu

16. Thần Học Phụ Nữ

17. Phát Triển Nhân Cách

NĂM II

1. Ngôn Sứ

2. Văn Chương khôn Ngoan

3. Phaolô

4. Kitô Học

5. Ân Sủng

6. Luân Lý Chuyên Biệt

7. Giáo Sử Thời Cận Đại

8. Đời Sống Thánh Hiến

9. Linh Đạo Huấn Luyện

10. Luận Lý Học

11. Giới Tính

12. Phụng Vụ II

13. Bí Tích II

14. Truyền Giáo: Hội Nhập Văn Hoá

15. Đức Kitô và các Tôn Giáo Thế Giới

16. Giáo Luật

NĂM III

1. Thánh Vịnh

2. Tin Mừng Gioan

3. Khải Huyền

4. Chúa Ba Ngôi

5. Thánh Mẫu Học

6. Thần học Nhân Loại

7. Lịch Sử Giáo Hội Việt nam

8. Vấn Đề Xã Hội Đương Thời

9. Linh Đạo Mến Thánh Giá

10. Tri Thức Luận

11. Giáo Lý Tân Tòng và Hôn Nhân

12. Truyền Giáo Học

13. Tiểu Luận

Ngoài ra các khấn sinh sẽ được tham gia các buổi giao lưu với các Dòng khác cũng như với các anh em tôn giáo bạn theo sự sắp xếp của Ban Điều Hành

NĂM IV

Khấn Sinh được sai đi giúp các Xứ đạo để thực hiện và áp dụng những gì đã được học vào trong cuộc sống chứng tá.

Để mau chóng thích nghi với cuộc sống hiện tại của thời đại hôm nay, nhưng vẫn giữ được căn tính của đời tu và để trở thành người nữ tu Mến Thánh Giá Tân An thích nghi trong sự hài hoà và đi sâu vào thực tế để rao truyền Tin Mừng bằng lời nói và cuộc sống.

Luôn có một chương trình sống cân bằng giữa đời sống cầu nguyện và truyền giáo

Hội Dòng có thể cho Khấn Sinh theo học các lớp chuyên môn, các khoá học chuyên ngành nhằm nâng cao kiến thức giúp cho công tác mục vụ của Dòng.NĂM V

Thời gian này Khấn Sinh sẽ lượng định để làm lời Khấn Trọn theo Mục Đích, Sứ Mạng, Tinh Thần của Dòng dưới sự hướng dẫn của Chị Giám Sư Học Viện

Thường Huấn

Là thời gian cần thiết cho các Chị, giúp bồi bổ tinh thần và múc lấy sức mạnh thần thiêng sau những thời gian miệt mài với công việc ở Giáo Xứ cũng như trong Hội Dòng. Để đáp ứng với yêu cầu và mục đích cũng như định hướng của Hội Dòng đưa ra. Ban Tổng Cố vấn sẽ sắp xếp chương trình học cho các chị em xoay quanh vần đề Cầu nguyện và Truyền giáo theo cách thức:

Chọn đề tài

Mời người có chuyên môn đến triển khai đề tài

Chia nhóm thảo luận

Chia sẻ kinh nghiệm về việc cầu nguyện và truyền giáo theo từng địa phương

Đóng góp sáng kiến sao cho phù hợp với từng địa phương và phương pháp thực hiện sao cho kết quả.

THAY LỜI KẾT

“Không có Thầy các con không làm gì được” Lời nói của Chúa Giêsu rất phù hợp với thực trạng xã hội ngày hôm nay là họ cần chứng nhân hơn thầy dạy. Dõi bước theo Thầy Chí Thánh Giêsu. Chị em nữ tu Mến Thánh giá Tân An sống tinh thần Cầu nguyện và Truyền giáo làm sao trước hết phải có kinh nghiệm về Thiên Chúa, về Tình yêu Thiên Chúa, từ đó mới hăng hái ra đi rao giảng Tin Mừng, phục vụ anh chị em đồng loại.

Chị em tham dự các buổi cử hành Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể thật sốt sắng. Chị em cần có những giây phút thinh lặng, cầu nguyện, suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu để học biết con đường Chúa đã đi khi thi hành sứ mạng. Có như vậy Chị em mới có thể trung thành trong ơn gọi làm chứng cho Chúa giữa mọi người.

Tân An, ngày 06 tháng 09 năm 2004.