TIN VUI

Ban Giám Đốc VietCatholic Network

Hân hoan chúc mừng

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm

Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế

Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên Đức Tân Tổng Giám Mục trong nhiệm vụ mới

Trân trọng kính chúc


Lm. Gioan Trần Công Nghị