PHÂN ƯU
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh
Chúng tôi nhận được ai tín

Cha Phêrô Lê Sơn Hà
Sinh ngày 15 tháng 03 năm 1947 tại Long Xuyên
Thụ phong linh mục ngày 30 tháng 04 năm 1974.

Đã về Nhà Cha lúc 6 giờ 45 chiều ngày thứ Tư 26 tháng 10 năm 2016 tại Canoga Park, California.
Hưởng thọ 69 tuổi, sau 42 năm linh mục

Cầu Nguyện-Thăm Viếng
7 giờ 30 Chiều Thứ Năm Ngày 3 tháng 11 năm 2016
Và 8 giờ tối thứ Sáu Ngày 4 tháng 11 năm 2016
Tại Giáo Xứ Our Lady of Peace Church - Tổng Giáo Phận Los Angeles, 15444 Norhoff Street, North Hills, CA 91343

Thánh Lễ An Táng
9 giờ sáng Thứ Bảy Ngày 5 tháng 11 năm 2016
Tại Giáo Xứ Our Lady of Peace Church-Tổng Giáo Phận Los Angeles, 15444 Nordhoff Street, North Hills, CA 91343

Sau đó Linh Cửu sẽ được di quan và an nghị tại Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam.

Xin phân ưu cùng tang quyến và thân nhân Cha Phêrô.
Xin hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Linh Mục Phêrô được hưởng nhan Thánh Chúa.

LM Gioan Trần Công Nghị
và Toàn Ban VietCatholic