CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc kính báo :

Cha GIUSE TRẦN THÀNH CÔNG
đã an nghỉ trong Chúa lúc 9 giờ 00, thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016
tại Bệnh viện Thống Nhất, Saigòn;
hưởng thọ 81 tuổi, 49 năm linh mục.

Cha Giuse:
• Sinh năm 1936 tại Giáo xứ Hai Giáp, Hải Hậu, Giáo phận Bùi Chu
• Thụ phong linh mục : ngày 29 tháng 4 năm 1967 tại Sàigòn.
• 06/1967 – 11/1967 : Phó xứ Thánh Mẫu, Bảo Lộc
• 11/1967 – 07/1971: Phó xứ Tân Bùi, Bảo Lộc
• 07/1971 – 07/1973 : Quản xứ Phát Chi – Cầu Đất, Đà Lạt
• 08/1973 – 09/1993 : Quản Xứ Hòa Phát, Bảo Lộc
• 09/1993 – 02/2013 : Quản xứ Thiện Lộc, Bảo Lộc
• 20/02/2013 đến nay: Nghỉ hưu và chữa bệnh tại gia đình, Gx. Chợ Cầu, Tp. HCM

- Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 17 giờ 00
thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016 tại Nhà thờ Giáo xứ Thiện Lộc, Bảo Lộc.
- THÁNH LỄ AN TÁNG tại Nhà thờ Giáo xứ Thiện Lộc
lúc 09 giờ 00, thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016.
- An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha GIUSE
và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tòa Giám Mục Đà Lạt
& tông và Huyết tộc đồng kính báo.