Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã khuyến cáo là liên quân ở Iraq sẽ không chờ một thời gian vô hạn định để những tay súng, đang cố thủ trong thành phố Fallujah bị bao vây, giải giáp.

Ông Donald Rumsfeld có vẻ đã không cho cuộc điều đình đang diễn ra là có tầm quan trọng lớn vì theo ông cuộc điều đình này không bao gồm những người quá khích hiện đang chống lại những binh sĩ thủy quân lục chiến từ hơn hai tuần nay.

Quân đội Mỹ được biết đã hạ sát tám tay quá khích mặc dầu lệnh ngưng bắn vẫn đang có hiệu lực.

Một phát ngôn nhân Hoa Kỳ nói những người này đã được thấy đang khua những khẩu súng phóng lựu nhưng cũng nói đây là một vụ "nhỏ".

Hoa Kỳ đã đòi việc phải giao nộp những người đã sát hại bốn thường dân Hoa Kỳ đang có hợp đồng an ninh tại thành phố cũng như là phải giao nộp những vũ khí hạng nặng.

Những nguồn tin không chính thức Iraq nói hiện đã có 600 người thiệt mạng trong vụ bao vây thành phố của Hồi Giáo Sunni có 300.000 dân này, trong khi phía Hoa Kỳ thì mất khoảng vài chục binh sĩ trong vùng.

Các phóng viên ở Fallujah nói một số gia đình và những cảnh sát người Iraq, phải chạy loạn khỏi thành phố nay đã quay trở lại.

Ông Rumsfeld nói tình hình ở Fallujah không thể để tiếp tục mãi được. Ông cáo buộc những tay súng là đã "giết người và đe dọa người dân Fallujah" và nói cuộc điều đình chỉ bao gồm các "bậc bô lão" trong thành phố. (BBC)