TOKYO - Hãng điện tử Nhật Bản Sony vừa mới giới thiệu sản phẩm dĩa CD bằng giấy dùng tia quang tuyến Xanh (Blue-ray). Dĩa CD giấy này có khả năng ghi chép một cuốn phim dài 2 tiếng đồng hồ với độ nhuyễn cao (high-definition) vì sức chứa là 25GB.

Với dĩa CD giấy này người dùng muốn phá hủy đi thì có thể lấy kéo cắt nó ra, và hồ sơ sẽ bị tiêu hủy ngay.

Nói là làm bằng giấy, nhưng thực ra chỉ có 51% là giấy còn phần còn lại là dùng hóa chất khác.

Với phương pháp mới dùng tia quang tuyến “Blu-ray” thay vì dùng tia “laser” như vẫn thường dùng trước đây để viết hồ sơ trên dĩa.

Việc phối hợp chất giấy và kĩ thuật in sẽ dẫn đến việc làm giảm giá thành chế tạo những CD mới ngày nay, mà càng ngày càng nhiều người dùng để chứa hồ sơ.