Adelaide, Nam Úc

Đa số người dân Úc Châu muốn quân đội Hoàng Gia Úc phải lưu lại Iraq cho đến khi quốc gia này vãn hồi trật tự. Sau khi lãnh tụ đảng Lao Động đối lập ông Mark Lathan đang gây áp lực trước quốc hội liên bang, yêu cầu chính phủ đương nhiệm của thủ tướng John Howard phải rút quân về trước Giáng Sinh năm 2004.

Ông Mark Lathan tuyên bố nếu đảng Lao Động của Ông thắng cử, trong kỳ bầu cử chính quyền liên bang sắp tới vào tháng 11 năm nay, thì Ông sẽ cho rút quân rời khỏi Iraq ngay lập tức trước mùa Giáng Sinh.

Thứ Sáu ngày 16/4/04 tờ nhật báo “The Advertiser” của Nam Úc vừa cho đăng tải kết quả cuộc thăm dò ý kiến dân chúng Úc của văn phòng “Opinion Poll” tung ra trên toàn quốc hôm thứ Tư ngày 14/4/04 vừa qua, tờ báo cho biết kết quả sau khi thăm dò với hai câu hỏi được đặt ra sau đây:

1. Quân đội Hoàng Gia Úc nên rút lui khỏi Iraq trước mùa Giáng Sinh 2004 hay không?

2. Quân đội Hoàng Gia Úc phải ở lại Iraq cho tới khi quốc gia này vãn hồi trật tự?


Có 500 người dân Nam Úc đã gọi điện thoại cho biết ý kiến như sau:

- 55% Ủng hộ chính phủ, nên lưu giữ quân đội Úc ở lại Iraq cho đến khi nước này vãn hồi trật tự.

- 23% Muốn rút quân rời khỏi Iraq.

- 19% Muốn rút quân ở Iraq về trước Giáng Sinh.

Trong khi kết quả trưng cầu ý kiến dân chúng trên toàn nước Úc được phân loại như sau:

* Lứa tuổi từ 18 đến 24:

58% Lưu quân lại Iraq -21% đề nghi rút quân -21% Rút quân trước Giáng Sinh.

* Lứa tuổi từ 25 đến 39:

51% Lưu quân lại Iraq -29% đề nghi rút quân -17% Rút quân trước Giáng Sinh

* Lứa tuổi từ 40 đến 54:

49% Lưu quân lại Iraq -27% đề nghi rút quân -22% Rút quân trước Giáng Sinh

* Lứa tuổi từ 55 trở lên:

62% Lưu quân lại Iraq -16% đề nghi rút quân -18% Rút quân trước Giáng Sinh.

Ý kiến dân chúng ở vùng thôn quê:

-58% Lưu quân lại Iraq -17 Rút quân -21% Rút quân trước Giáng Sinh.

Ý kiến của các đảng phái chính trị:

* Đảng Lao Động đối lập:

- 38% Lưu quân lại Iraq - 35% Rút quân - 25% Rút quân trước Giáng Sinh.

* Liên đảng đang cầm quyền Tự Do và Quốc Gia:

- 80% Lưu quân lại Iraq- 5% Rút quân - 13% Rút quân trước Giáng Sinh.

* Đảng Dân Chủ:

- 49% Lưu quân lại Iraq- 28% Rút quân - 19% Rút quân trước Giáng Sinh.

* Đảng Xanh:

- 41% Lưu quân lại Iraq - 26% Rút quân - 33% Rút quân trước Giáng Sinh.

Đa số dân chúng sống ở vùng thôn quê đều muốn quân đội Úc lưu lại Iraq nhiều hơn những dân chúng sống ở thành thị.

Đối lập chính phủ là đảng Lao Động với sĩ số thăm dò cho biết đa số các đảng viên đều muốn quân đội Úc ở lại Iraq cho đến khi vãn hồi trật tự hoặc cho đến khi quốc gia Iraq không cần quân Úc nữa, mặc dù lãnh tụ đảng của họ tuyên bố mãnh liệt về việc triệt thoái quân đội Úc ra khỏi Iraq trước Giáng Sinh, để tính kiếm phiếu cho kỳ bầu cử chính quyền liên bang sắp tới vào tháng 11.

Một số ý kiến của dân chúng cho biết: “Chúng ta không được hèn nhát thoát chạy, khi nhìn thấy những thảm cảnh chết chóc, thiệt hại của quân bạn. Dĩ nhiên chiến tranh là phải có tử vong”.

Quân đội Hoàng Gia Úc hiện nay có khoảng 350 người đang tham chiến tại Iraq, được phân nhiệm như sau:

- 65 Nhiên viên điều khiển không lưu tại phi trường. (Air traffic controllers).

- 90 Quân nhân an ninh tuần tra bảo vệ các yếu nhân với thiết giáp xa.

- 53 Huấn luyện viên bộ binh và 12 huấn luyện viên hải quân đang huấn luyện cho quân đội Iraq.

- 15 Chuyên viên quân đội, chuyên tìm kiếm và phá huỷ các vũ khí giết hại hàng loạt.

- 92 Quân nhân làm việc tại Bộ Tổng Tham Mưu Liên Quân.

- 35 Cố vấn và chuyên viên làm việc tại Bộ Tổng Tham Mưu Tiền Phương.


Tính về thiệt hại và tổn thất nhân mạng, thì quân đội Úc chưa có ai bị tử vong, chỉ duy nhất có một phóng viên dân sự chiến trường là người Adelaide, Nam Úc bị lạc đạn tử thương mà thôi.