Tòa Thánh Vatican ra lệnh trình tòa năm người trong vụ “Rò Rỉ Thông Tin Tòa Thánh ”.

Catholic news Service: Một quan tòa của Tòa Thánh Vatican đã cho đòi năm người, gồm một Đức Ông người Tây Ban Nha và hai nhà báo ra tòa liên quan đến việc rò rỉ và xuất bản về những tài liệu liên quan đến vấn đề tài chánh của Vatican.

Tòa án hình sự này sẽ bắt đầu xử vào ngày 24 tháng 11 trong một phòng án nhỏ phía sau nhà thờ Thánh Phêrô.

Những người bị ra tòa là: Đức Ông người Tây Ban Nha Luci Angel Vallejo Balda ; Thư ký của cơ quan tài chánh Tòa Thánh ; Francesca Chaouqui, một thành viên của cựu Hội Đồng Giáo Hoàng về cơ cấu quản trị kinh tế của Tòa Thánh ; Nicola Maio, người phụ tá cho Đức Ông Vallejo Balda khi làm việc cho ủy ban tài chánh ; Gianluigi Nuzzi, nhà báo và là tác giả cuốn sách có tên là “Các Thương Gia Trong Đền Thờ”; và Emiliano Fittipaldi, nhà báo và tác giả cuốn sách có tên là “Tham Lam”.

Ngày 21 tháng 11, khi công bố ngày ra tòa, Tòa Thánh Vatican cho biết rằng Đức Ông Vallejo Balda, Chaouqui và Maio bị cáo buộc là đã thành lập “nhóm tội phạm có tổ chức” với mục đích phạm pháp bằng cách tiết lộ những tin tức và tài liệu mật phương hại đến quyền lợi cơ bản của Tòa Thánh và quốc gia Vatican.

Theo bộ luật hình sự Vatican, đây là loại tội phạm phân phối và xuất bản những tài liệu mật.

Cũng theo Tòa Thánh, Ittipaldi và Nuzzi bị cáo buộc là đã thuyết phục cũng như gây áp lực, đặc biệt đối với Đức Ông Vallejo Balda để có tài liệu mật và tin tức và đã dùng nguồn thông tin này để viết sách của họ. Những cuốn sách đã được tung ra bán vào đầu tháng 11.

Tòa Thánh cho biết rằng, ai trong năm người này không có mặt tại tòa trong ngày 24 tháng 11 thì sẽ được xét xử khiếm diện.

Fittipaldi và Nuzzi đã phản bác lại bằng cách dùng mạng Twitter của mình, cũng như qua phỏng vấn, nhất định cho rằng luật mà Tòa Thánh đang áp dụng trong trường hợp này và quyết định truy tố họ trước tòa là vi phạm quyền tự do báo chí. Nuzzi đã dùng mạng Tweets xử dụng tiếng Ý. Còn Fittipaldi thì tuyên bố ầm ĩ rằng “Đây không phải là phiên tòa xét xử tôi, nhưng tự do báo chí bị xét xử.”

Cả hai người Fittipaldi và Nuzzi đều viết sách vạch ra những yếu kém nghiêm trọng trong việc quản lý tài chánh của Tòa Thánh; nhiều bằng chứng mà họ trích dẫn đã lấy ra từ những tài liệu được soạn ra bởi một ủy ban được Đức Giáo Hoàng Phanxico thành lập vào tháng Bẩy năm 2013 nhằm cải cách việc quản lý tài chánh của tòa thánh. Đức Ông Ballejo Balda và Chaouqui cũng là những thành viên của ủy ban đó.