Ðức Giám mục Gulu ca ngợi vai trò của các nhà truyền giáo trong việc hòa giải mưu cầu hòa bình cho dân chúng. Ngài nói là Ngài cương quyết tiến tới để tìm một giải pháp hòa bình và nêu lên những cố gắng của các nhà truyền giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, các tù trướng bản xứ để hòa giải giữa chính quyền và quân phiến loạn hòng tiến tới một giải pháp hòa binh lâu dài.

Việc quân đội trả tự do cho ba nhà truyền giáo là kết quả thật đáng mừng. Ðức Cha John Baptist Odama, Giám mục Gulu là người kiêm nhiện luôn chức chủ tịch các tôn giáo trong vùng, xác định ý muốn tiếp tục con đường đối thoại. Sự việc xảy đến bất ngờ cho chúng ta thấy cần có một giải pháp khẩn cấp lâu dài cho cuộc tranh chấp tại Uganda.

Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền cũng như nhóm nổi loạn hãy ngưng bắn. Chúng tôi hứa với moị phía là cố gắng trung lập để cuộc đối thoại được tiến triển khả quan. Ðức Giám mục nói Ủy ban thương thuyết của tổng thống Yoweri Museveni sẽ là Uỷ ban then chốt trong cuộc điều đình. Chúng tôi kêu gọi nhóm nổi loạn nên cử ra môt ủy ban để thương thuyết.

Ðức Giám Mục cũng nói đến công việc khó khăn của các nhà truyền giáo bị mắc kẹt ở giữa nhóm nổi loạn và quân đội. Trong tuần vừa qua, Cha Tarcisio Pazzaglia đã gặp được viên chỉ huy quân phiến loạn là Toopaco và y cũng tỏ ra là muốn điều đình.