VietCatholic xin trân trọng giới thiệu với quý vị và anh chị em bản tiếng Việt của bài hát chính thức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 tại Krakow từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016 do Sơ Thùy Linh, FMA dịch sang Việt Ngữ và đã được Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Melbourne, Australia Nihil Obstat.

Xin nhấn vào đây để download.