HOUSTON - Tưởng nhớ biến cố đau thương phải xa lìa miền Bắc, ngày chủng viện Mỹ Đức cùng đoàn người Bắc Việt di cư vào Phan Rang, một nhóm cựu chủng sinh Mỹ Đức/Phan Rang đã tổ chức họp mặt lần đầu tiên trên du thuyền Canival Triumph, từ Galveston đi Mexico.

Hình ảnh

Cuộc họp mặt có sự hiện diện của các Linh mục: Cha Đỗ Thanh Hà, Cha Phan Trọng Hanh, Phó Tế Nguyễn Kim Khánh, các Bố Đời và Thân Hữu Thái Bình. Qua các buổi họp mặt trên đại dương, anh em đã đồng thuận sẽ tổ chức một Buỏi Hội Ngộ qui mô tại Houston, TX. vào thượng tuần tháng 6, 2015, nhân dịp kỷ niệm 40 năm tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Bố Đời, Quý Thân Hữu, gốc GP. Thái Bình, đang tỵ nạn trên khắp thế giới, xin liên lạc với các vị sau đây để biết thêm chi tiết;

Cha Đỗ Thanh Hà đt 714-661-0503 email revhado@gmail.com
Cha Phan Trọng Hanh đt 816-916-0894 email hphan43@sbcglobal.net
PT Nguyễn Kim Khánh đt 713-319-8606 email ptmnkk@hotmail.com