Đại Học Giáo Hoàng Urbanô, hay còn gọi là trường truyền giáo, nhân dịp khai giảng năm học mới, đã mời Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 đến nói chuyện. Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, bí thư của ngài đã đọc diễn từ thay cho ngài.

Trong diễn từ của mình, Đức Giáo Hoàng danh dự nhấn mạnh rằng:

"Chúa Phục sinh đã chỉ thị cho các thánh tông đồ, và qua các ngài, chỉ thị cho tất cả các môn đệ Ngài ở mọi thời đại, phải đưa lời Ngài đến tận cùng bờ cõi trái đất và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài"

Đức Giáo Hoàng danh dự nói thêm:

"Nhưng điều đó ngày nay có còn đúng không? Nhiều người trong và ngoài Giáo Hội tự hỏi mình ngày hôm nay. 'Đó có còn là nhiệm vụ ngày hôm nay hay không? Hay là điều đó không còn thích hợp nữa cho việc đối thoại giữa các tôn giáo và cho chính nghĩa hòa bình thế giới – Nói khác đi 'Liệu đối thoại có thể thay thế cho nghĩa vụ truyền giáo hay không'?

Trong thực tế, nhiều người ngày nay nghĩ rằng các tôn giáo phải tôn trọng lẫn nhau, và cuộc đối thoại của họ trở thành một lực lượng chung cho hòa bình. Theo cách nghĩ này, người ta thường giả định rằng các tôn giáo khác nhau chỉ là những biến thể của một và chỉ một thực tại duy nhất. Sự thật, là điều mà ban đầu đã thúc đẩy các Kitô hữu hơn bất kỳ điều gì khác, ở đây được đặt bên trong dấu ngoặc đơn. Người ta cho rằng sự thật đích thực về Thiên Chúa nói cho cùng là không thể vươn tới và cùng lắm là ta chỉ có thể diễn tả điều khôn tả này bằng một loạt các biểu hiện khác nhau. Thái độ từ bỏ sự thật này xem ra có vẻ thực tế và hữu ích cho hòa bình giữa các tôn giáo trên thế giới.

Tư duy đó, dẫu sao, cũng là liều thuốc độc giết chết đức tin. Trong thực tế, niềm tin mất đi tính cách ràng buộc, và sự trang trọng của nó, khi tất cả mọi thứ bị giản lược thành những biểu tượng có thể hoán đổi cho nhau, và chỉ có khả năng ám chỉ xa xa về những mầu nhiệm của Thiên Chúa mà loài người không thể tiếp cận được ...”

Đức Giáo Hoàng danh dự phản bác não trạng trên. Ngài nói:

“Chúng tôi rao giảng Chúa Giêsu Kitô không phải để chiêu dụ càng nhiều thành viên càng tốt cho cộng đồng của chúng tôi, và càng không phải để thu tóm quyền lực. Chúng tôi nói về Ngài bởi vì chúng tôi cảm thấy nghĩa vụ phải loan truyền niềm vui đã được ban cho chúng tôi.”