Sau nhiều tuần làm việc công phu, ban video cuả Ngày Thánh Mẫu 2014 đã hoàn tất toàn bộ video về các thánh lễ đại trào, xin được gửi tới toàn thể quí độc giả đã tham dự Ngày Thánh Mẫu 2014 như là một món quà lưu niệm.

Video Thánh Lễ Khai Mạc (thứ Năm)Video Thánh Lễ Đại Trào Kính CTTĐVN (thứ Sáu)Video Cung nghinh Thánh Tượng Mẹ FatimaVideo Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ (thứ Bảy)

Video Thánh Lễ Bế Mạc (Chuá Nhật)