CÁO PHÓ
“Ta là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống.”

Trong niềm tin cậy vào Đức Ki-tô Phục Sinh, gia đình chúng tôi thành kính báo tin đến
Quí Đức Cha, Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí Cộng Đồng, Cộng Đoàn Dân Chúa,
Quí Hội Đoàn, Quí Ông Bà, cùng Quí thân bằng quyến thuộc và Quí bạn hữu xa gần:
Em, Chị, Mẹ, Bác, Cô, Bà, Bà Cố của chúng tôi là:
Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Thu
Nhũ danh Anna Nguyễn Thị Nhung
Sinh ngày 28 tháng 4 năm 1930 tại Hà Nam, Phủ Lý, Việt Nam
được Chúa gọi về lúc: 3:37 sáng Ngày 26 tháng 11 năm 2013 tại Austin Texas, USA
Hưởng thọ 83 tuổi.

Linh Cữu hiện quàn tại nhà quàn Vĩnh Cửu
2454 S. Dairy Ashford Drive, Houston, Tx 77077 Tel: (281)531-8180

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu: 2454 S Dairy Ashford, Houston, TX Tel 281-531-8180

Thứ Năm ngày 05 tháng 12 năm 2013
6:00 pm: Viếng xác
7:00 pm: Phát Tang và Cầu Nguyện
Hội Các Bà Mẹ, Liên Minh Thánh Tâm, Thiếu Nhi Thánh Thể

Thứ Sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013
Tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu
5:00 – 6:30 pm Cầu nguyện và viếng xác
7:00 pm Đoàn Tông Đồ Fatima và
Legio Maria, Liên Đoàn Đa Minh

Thứ Bảy ngày 07 tháng 12 năm 2013
Tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời NhậpThể 8503 S. Kirkwood, Houston, TX 77072
10:00am THÁNH LỄ AN TÁNG
Sau Thánh Lễ Phục Sinh, Quan tài sẽ được di chuyển đến an tang tại
Nghĩa Trang Forest Park, 12800 Westheimer Road, Houston, TX 77077.

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Tang Gia Đồng Khấp Báo.
Chị Dâu Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Đắc, Các Con, Các Cháu (Houston, TX USA)
Chị Dâu Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Hữu, Các Con, Các Cháu (Los Angeles, CA USA)
Em Bà Quả Phụ Trần Văn Kiên, Các Con, Các Cháu (Houston, TX USA)
Con Trưởng Nữ Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chồng và Các Con (Orange County, CA USA)
Thứ Nữ Nữ Tu Maria Nguyễn Ngọc Hồng, O.S.B (Đan Viện Biển Đức), (Kansas City, KS USA)
Thứ Nữ Nguyễn Thị Ngọc Hà và Các Con (Houston, TX USA)
Trưởng Nam Nguyễn Đình Chiểu ,vợ và các con. (Houston, TX USA)
Thứ Nữ Nguyễn Thị Ngọc Oanh và Con (Austin, TX USA)
Út Nữ Nguyễn Thị Ngọc Yến Chồng và Các Con (Austin, TX USA)