Xin cầu Nguyện cho các Cha Mẹ của các linh mục đã qua đời

Xin Quý Đức Cha, Quý Ông và Quý Cha dâng Lễ cầu nguyện cho các Linh Hồn Ông Bà Cố mới qua đời, Ông Bà Cố đang bệnh, và cầu nguyện cho Quý Cha và Gia Đình.

Ông Cố Antôn Mai Viết Khương đã qua đời (84t) - An táng tuần trước.
Thân phụ của Cha Antôn Mai Viết Đại
Chaplain Nhà Tù
15501 Bruce B. Downs Blvd. #1904
Tampa, FL 33647, 352-689-5232
daimai_36@hotmail.com

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Lệ (83t) - An táng ngày hôm nay, ngày 2 th áng 8.
Thân Mẫu của Cha Thomas Nguyễn Thái Thành
Christ the King Church
742 Arlington Road N
Jacksonville, FL 32211-7399 / 904-725-4974
parishctk@ctkcatholic.com

Bà Cố của Cha Hùng mới qua đời ở Việt Nam hôm nay, ngày 2 th áng 8.
Rev. Peter Nguyễn Văn Hùng, SOLT
Archdiocese of Santa Fe
19 Calle De La Iglesia
La Joya , NM 87028 / 505-861-3522
hungsolt@yahoo.com

Xin Thiên Chúa đón nhận các Linh Hồn Ông Bà Cố mới qua đời vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

Ông Bà Cố đang bệnh:
Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Long đau nặng
Thân phụ của Cha Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Joseph Nguyễn Thanh Liêm
St. Peter the Rock
3594 Barnesville Highway
P.O. Box 280
The Rock, Georgia 30285 / 706-648-2599
revliem@yahoo.com

Kính báo,
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ